Kurumsal

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk
Vizyonumuz
 
Ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasına ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacı ile;
Hastalık, işsizlik, ekonomik sebepler, zihinsel veya fiziksel özür gibi sebeplerden kaynaklanan yoksullukla mücadele edilmesinde,
Toplumda sosyal ilişkilerin gelişmesini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
Yoksulluk veya başka sebeplerden dolayı eğitim alma hakkından yoksun çocuk ve gençlerin eğitim konusunda desteklenmesinde,
 
 
 
 
Çalışma ilkelerimiz 
 
Öncü olmak.
Toplumlar arasında ilişkiyi güçlendirip köprü olmak.
Emaneti en uygun şekilde kullanmak.
Şeffaf olmak.
Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan her ihtiyaç sahibine yardım etmek.
 
Misyonumuz
 
Daha iyi, daha refah, daha huzurlu bir dünyanın oluşmasında;
Sosyal sorumluluk bilinci ile Ülkemizde, adaletin iyiliğin daha iyi, daha müreffeh, daha barışçıl bir ortama hâkim olmasını sağlamak,
Yaşadığı ekonomik sebeplerden dolayı sağlık hizmetinden faydalanamayan ve tedaviye ve bakıma muhtaç kişilerin tedavi ve İyileştirilmesinde yardımcı olmak.
 Sosyal adaletsizliklerin giderilmesine çalışarak, yoksullukla mücadele etmektir.
Gürteks Fon Derneği, dernek içerisinde kurmuş olduğu özel bir bölümle, yılın 365 günü, ihtiyacı olduğu belirlenen ailelere yardımlarını sürdürmektedir.